สมัครกิฟฟารีน

สมัครกิฟฟารีนแล้ว ทุกคนมีสถานะ "เราพี่น้องกัน"

เว็บไซต์นี้ได้รับเครื่องหมายรับรอง สมัครกิฟฟารีน ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ จาก กระทรวงพาณิชย์

ความสัมพันธ์ของสมาชิกกิฟฟารีน เราเหมือนเป็นพี่น้องกัน

ทุกคนต้องช่วยกันรักษาองค์กร

สมัครกิฟฟารีน

ความจริงใจในการรักษาองค์กรของสมาชิก และช่วยเหลือกันเป็นเรื่องสำคัญมาก

สมาชิกทุกคนมีหน้าที่รักษาองค์กรให้มั่นคงไปถึงลูก หลาน เหลน โดยมี พญ.นลินี ไพบูลย์ เป็นผู้นำองค์กร

การที่สมาชิกแต่ละคนเติบโตมีรายได้ รายได้นั้นส่วนหนึ่งก็กลับไปพยุงบริษัทให้มั่นคง

ดังนั้นการช่วยเหลือกันระหว่าง อัพไลน์กับดาวไลน์ หรือผู้ที่อยู่ต่างสายงานกัน จึงควรกระทำทันทีที่มีโอกาสเช่น เทคนิคชวนคนสมัครกิฟฟารีน เทคนิคการขาย วิธีคำนวณรายได้และผลประโยชน์ ฯลฯ

เมื่อเห็นคนอื่นมีความเจริญก้าวหน้า เราก็ต้องแสดงความยินดีกับเขา เพราะเท่ากับว่าช่วยทำให้บริษัทมั่นคงไปด้วย และควรหาโอกาสเรียนรู้จากเขา

เมื่อเห็นใครเติบโตช้ากว่า เราก็ควรเมตตาหาทางช่วยเหลือเขา ช่วยกันผลักดัน ให้ความฝันของเขากลายเป็นจริง

พวกเราทั้งหมดถือว่าเป็นพี่น้องกัน ต้องส่งเสริมกันทำมาหากิน

เมื่อมีเงินทองก็ต้องไม่ประมาทในเรื่องการใช้จ่าย และห้ามยืมเงินกันเด็ดขาด

ทุกคนต้องอยู่ในศีลธรรม เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และความไว้วางใจกัน

สมาชิกทุกคนมีสถานะคล้ายหุ้นส่วนบริษัท ดังนั้นสมาชิกทุกคนจึงต้องช่วยเหลือกัน


สมัครกิฟฟารีนสมัครกิฟฟารีน